BALANCE

מחלקות ספורט

מחלקת ספורט איתה אנו עובדים איננה לקוחה, אלא שותפה.

לתת מענה ושירות לרשות, עירייה, חברה עירונית כלכלית מתנ"ס וכדומה מצריך ראייה רחבה – ניהולית, תפעולית, טכנית, פרסומית ולראות את כל הנוגעים באירוע כאחד – מהילד/ה ועד ראש/ת העיר.

הקשר שלנו עם מחלקות הספורט הינו הדוק ורציף, אנו מתכננים בקפידה חודשים על גבי חודשים ובגמישות מלאה לצד המחלקה והטרנדים את האירוע המלהיב הבא.

ישנן מחלקות ספורט איתן אנו עובדים עשור שלם, זה מעיד משהו – לא?

הצטרפו אלינו, יחד אנו אחד.

ברגעים אלו ממש אנו עובדים על:

רצים מאחוריך 2, לזכר אמיר חורי – נוף הגליל 2023

אירוע האופניים של בית השנטי 2023

ועוד עשרות אירועי ספורט תחרותיים ועממיים.

מומחים בהפקות אקטיב וספורט